Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Monosan herbi

Herbicid u obliku koncentrovanog rastvora - SL, smeđe boje

Aktivna materija 2,4-D DIMETIL AMONIJUM SO

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Pored Monosan herbi-ja na tržištu postoje slični preparati koji u svom sastavu imanu 2,4D u različitoj količini i obliku soli ali rade isti posao. To su preparati: Lentemul D (2,4D etilheksil estar), Dicopur top (2,4D dimetil amonijum so+dikamba). Prvi (Lentemul) ima veoma slab miris a drugi (Dicopur top) ima i drugu aktivnu materiju koja u kombinaciji 2,4D radi mnogo širi spektar korova.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.

PRIMENA: MONOSAN HERBI se primenjuje kao selektivni sistemični hormonalni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u:

- Strnim žitima bez poduseva (izuzev ovsa) u količini 1,5 – 2,5 l/ha (15-25 ml na 100m2), primenom od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (faze 25 – 30 BBCH-skale), kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova.

- Kukuruzu (merkantilni i silažni bez poduseva) u količini 1,5 – 2,5 l/ha (15-25 ml na 100 m2), primenom u fazi 3-5 listova (faze 13 – 15 BBCH-skale), kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova.

- Livadama i pašnjacima bez leguminoza u količini 2,5 – 3 l/ha (25-30 ml na 100 m2), tretiranjem u fazi intenzivnog porasta livadskih trava (faza bokorenja) ili posle prvog otkosa, a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.

SPEKTAR DELOVANjA:

Dobro suzbija:
- Jednogodišnji i dvogodišnji širokolisni korovi: štir obični (Amaranthus retroflexus), prstenak poljski (Anthemis arvensis), loboda obična (Atriplex patula), vijušac njivski (Bilderdykia covolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga mnogocvetna (Chenopodium hybridum), dimnjača obična (Fumaria officinalis), suncokret divlji (Helianthus annus), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pršljenasta žalfija (Salvia verticillata), gorušica poljska (Sinapis arvensis), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), čestoslavica srcolisna (Veronica hederifolia), čestoslavica persijska (Veronica persica).
- Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), nana poljska (Mentha arvensis), nana baštenska (Mentha longifolia), bokvica velika (Plantago major), aptovina, burjan (Sambucus ebulus), gorčika poljska (Soncus arvensis), maslačak njivski (Taraxacum officinale), ljubičica trobojna (Viola tricolor).

Zadovoljavajuće suzbija:
- Jednogodišnji i dvogodišnji širokolisni korovi: lipica teofrastova (Abuthilon teophrasti), mrkva obična (Daucus carota), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), spomenak sitnocvetni (Myosothis arvensis), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik obični (Polygonum persicaria), pucavica bela (Silene alba), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stelaria media), ljubičica poljska (Viola arvensis), boca obična (Xanthium strumarium).
- Višegodišnji širokolisni korovi: poponac njivski (Convolvulus arvensis).

Slabo suzbija:
- Jednogodišnji i dvogodišnji širokolisni korovi: smrduša obična (Bifora radians), broćika lepuša (Galium aparinae), kamilica prava (Matricaria chamomilla), kamilica bezmirisna (Matricaria inodora).
- Višegodišnji širokolisni korovi: kupina obična (Rubus caesius).

NAPOMENE: Ne sme se koristiti u ovsu, jer može dovesti do smanjenja prinosa. Na tretiranim površinama, najmanje 28 dana ne dozvoliti pristup stoci, niti koristiti travu sa tretiranih površina za ishranu stoke. Tretiranje se izvodi po suvom i umerenom vlažnom vremenu bez vetra, kada su dnevne temperature od 5 C do 25 C, i kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva.

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:
Mogućnost mešanja (kompatibilnost): Može se mešati sa preparatima na bazi
fluroksipira, mekopropa, MCPA, klopiralida, dikambe.

KARENCA (vreme između poslednje primene pesticida pre berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene – strna žita (pšenica, ječam, raž) i kukuruz.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru): Obezbeđena sušenjem depozita sredstva za zaštitu bilja.

Monosan Herbi 500 1lit

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

252

Cena sa PDV-om

523,33 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust