Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Dragon® 480 SL

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza|

Aktivna materija Dikamba 480 g/l

Formulacija Koncentrovani rastvor (SL)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Dragon 480 SL je preparat koji ima istu aktivnu materiju, kolicinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: Agrodimark, Plamen, Colosseum... On (Dragon) moze da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.

Delovanje

Dragon® 480 SL je selektivni, translokacioni herbicid koji se brzo usvaja od strane korovskih biljaka.
Translocira se ksilemom i floemom i u biljnom tkivu dovodi nekontrolisanog rasta, što remeti normalne funkcije u biljci i njeno potpuno propadanje. Inhibira ćelijsku deobu.
Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): O.

Primena

Kukuruz (merkantilni i silažni): 0,5 – 0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m²)

Vreme primene:
Kukuruz u fazi 2 do 5 listova, a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.

Utrošak vode 200-400 l/ha

Karenca : Obezbeđena vremenom primene

Preporuke i napomene vezane za primenu
- Ne sme se primenjivati: u usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u usevu semenskog kukuruza, na vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kraškim područjima zbog izrazite ispirljivosti, na temperaturama iznad 25°C
- Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve i zasade, a naročito pri visokim temperaturama.
- Može se mešati sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA, mekopropa, triklopira i diflufenzopira.

 

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia ), štir bljutavi (Amaranthus blitoides ), štir obični (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Polygonum convolvulus ), pepeljuga (Chenopodium album ), palamida (Cirsium arvense), konica obična (Galinsoga parviflora ), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ), gorčika (Sonchus spp .), čistac jednogodišnji (Stachys annua ), boca obična (Cirsium arvense ), poponac obični (Convolvulus arvensis).

Dragon 480 SL 200ml

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3948

Cena sa PDV-om

425,60 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Dragon 480 SL 100ml

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3947

Cena sa PDV-om

280,00 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Dragon 480 SL 1l

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3946

Cena sa PDV-om

1.344,00 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Dragon 480 SL 0.5l

Grupa proizvoda

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3949

Cena sa PDV-om

784,00 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust