Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

CONFIDOR® 200 SL

CONFIDOR® 200 SL
Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje krompirove zlatice, lisnih vaši i tripsa.

Аktivna materija:
Imidakloprid 200 g/l

Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Confidor je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Gat Go***, Coup***, Mido***...

Na trzistu postoje preparati sa isstom aktivnom materijom, drugacijom formulacijom i vecom kolicinom aktivne materije: Lobo***, Warrant***...

On (Confidor) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.

Karakteristike:
Imidakloprid, ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu insekata. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno. Posle primene, aktivna materija je usvojena od strane biljke i transportuje se translaminarno i akropetalno.
Confidor® 200 SL je izuzetno selektivan za gajene biljke.

Primena:

Kod krompira za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m2), uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2), tretiranjem imaga i larvi do četvrtog stupnja razvoja.
Kod duvana za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini 0,5-0,6 l/ha (5-6/100 m2), uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2), na početku pojave prvih imaga.
Kod hmelja za suzbijanje lisne vaši (Phorodon humuli) u količini 0,5-0,6 l/ha (5-6 ml/100 m2), uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2), tretiranjem na početku obrazovanja prvih kolonija.

Kod paprike za suzbijanje pamukove vaši (Aphis gossypi), heljdine vaši (Aphis nasturti) i zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u koncentraciji 0,05-0,07% (5-7 ml/10 l vode), uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2), tretiranjem na početku obrazovanja prvih kolonija, pa do 7 dana pred berbu.

Druge primene:
Međunarodna organizacija za proizvodnju duvana (Coresta), preporučuje primenu imidakloprida u početku vegetacije u polju, tako da se duvan tretiran preparatom Confidor® 200 SL može izvoziti u zemlje Evropske unije.
Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini je 2 puta.

Neželjeni efekti:
Preparat se ne sme primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada. Radi izbegavanja pojave rezistentnosti, posle primene preparata Confidor® 200 SL na istim površinama ne bi trebalo primenjivati preparate iz grupe neonikotinoida (acetamiprid, tiakloprid, tiametoksam i dr).

Karenca:
Kod paprike je 7 dana, krompira 28 dana, a kod duvana i hmelja 35 dana.

 (***) - preparati koji su izbačeni sa liste za upoterbu te se teško mogu naći.

Konfidor 5ml

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

2388

Cena sa PDV-om

236,90 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Konfidor 200 SL 50ml

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3764

Cena sa PDV-om

1.305,92 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust