Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Actellic 50 EC


Formulacija: koncentrat za emulziju - EC
Aktivna materija: 500 g/l pirimifos-meti

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Actellic je preparat koji ima istu aktivnu materiju, kolicinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparat Ahilus... On (Actellic) moze da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

 Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.


Primena

1) usevima strnih žita (pšenica, ječam, ovas), za suzbijanje zitnih stenica (Eurygaster intergriceps, E. austriaca, E. maurus), u kol. 0,5-1 I/ha (5-10 ml na 100 m²);
2) usevu šećerne repe, za suzbijanje crne repine vaši (Aphis fabae), u kol. 0,5-1 I/ha (5-10 ml na 100 m²), tretiranjem na početku obrazovanja kolonija;
3) usevu uljane repice, za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), u kol. 0,5-1 I/ha (5-10 ml na 100 m²);
4) usevu duvana, za suzbijanje breskvine vaši (M. persicae), u kol. 0,5-1 I/ha (5-10 ml na 100 m²), tretiranjem na početku obrazovanja kolonija;
5) usevima paradajza, paprike, krastavca i ukrasnom bilju, u zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici), za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), u konc. 0,05-0,1% ili u kol. 0,5-1 I/ha (5-10 ml 100 m²), tretiranjem kada se primeti prisustvo;
6) zasadu jabuke, za suzbijanje jabukine lisne buve (Cacopsylla mali), crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), u konc. 0,05-0,1% (5-10 ml u 10 I vode), tretiranjem nakon pojave imaga;
7) zasadu kruške, za suzbijanje obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u konc. 0,05-0,1% (5-10 ml u 10 I vode), trertiranjem pred cvetanje ili kasnije u vreme pojave prvih jedinki;8) zasadu breskve, za suzbijanje breskvine vaši (Myzus persicae) i breskvine muve (CeraK's capitata), u konc. 0,05-0,1% (5-10ml u 10 I vode);

Acetllic 50 EC pripadu grupi organofosfornih insekticida koji veom brzo deluju na štetočinu izazivajući stalnu kontrakciju mišića, paralizu i uginuće.

Preporuka za primenu:

Preparat se ne sme primenjivati u skladištima brašnaste robe i uljarica. Pri tretiranju praznih skladišta roba se može unositi 2 dana posle tretiranja. Može se koristiti za tretiranje zrna žita i kukuruza samo u silosima koji su snabdeveni dozatorima za jednako nanošenje preparata na zrno.

Actellic 50 se može primeniti, u toku godine, samo jednom u skladištima žitarica.

Karenca
3 dana za zrno pšenice i kukuruza u skladištima.

Actellic 100ml

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

340

Cena sa PDV-om

722,52 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Popust